ZNALOSTI A SKÚSENOSTI
PRE VÁŠ ÚSPECH

PROJEKTY

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

KONTAKT

Sídlo firmy
a poštová adresa:

ERUDIO, s.r.o.
Košovská cesta 16
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Naše kancelárske priestory sa nachádzajú
v budove spoločnosti SKANSKA:

ERUDIO, s.r.o.
Košovská cesta 16
971 01 Prievidza
Slovenská republika
Tel. 0910/100750
E-mail: info@erudio.sk

ERUDIO, s.r.o. na Facebooku