ZNALOSTI A SKÚSENOSTI
PRE VÁŠ ÚSPECH

Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk:

Mediálna podpora realizácie vzdelávacích programov

Príloha č. 2 Cenová ponuka

Príloha č. 3 Návrh zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb

Výzva na dodávku spotrebného materiálu

Príloha č. 1 Vzor cenovej ponuky

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Rámcová zmluva o dodávke tovaru

KONTAKT

Sídlo firmy
a poštová adresa:

ERUDIO, s.r.o.
Košovská cesta 16
971 01 Prievidza
Slovenská republika

Naše kancelárske priestory sa nachádzajú
v budove spoločnosti SKANSKA:

ERUDIO, s.r.o.
Košovská cesta 16
971 01 Prievidza
Slovenská republika
Tel. 0910/100750
E-mail: info@erudio.sk

ERUDIO, s.r.o. na Facebooku