O nás

ERUDIO je renomovaná slovenská konzultačná firma, ktorá pôsobí na trhu od roku 2OO3. Našou snahou je prispieť k efektívnej tvorbe a realizácii verejných politík a projektov v oblasti ľudských zdrojov.

Naše hodnoty

Odbornosť

Špecializujeme sa na tematiku ľudských zdrojov, ktorej rozumieme. Na vysokej úrovni ovládame postupy a techniky v oblasti evaluácie, sociálneho výskumu, projektového riadenia a participatívneho programovania. Neustále sa vzdelávame a zlepšujeme.

Profesionálny prístup

Priateľská, otvorená a konštruktívna komunikácia je základom našej práce. Dodržiavame svoje slovo a budujeme vzťahy založené na dôvere.

Precíznosť

Mimoriadne nám záleží na kvalite našej práce. Všetky správy a písomné výstupy prechádzajú internou kontrolou – obsahovou aj jazykovou. Dbáme na dodržiavanie termínov.

Klienti

Pracujeme pre globálnych hráčov ako sú OSN a Európska únia, národné a regionálne vlády aj lokálne organizácie. Vážime si každú príležitosť prispieť k zlepšeniu života pre všetkých.

Networking

Spolupracujeme s ľuďmi aj firmami z rôznych štátov. Spájame interných zamestnancov a špičkových externých expertov do flexibilných tímov, ktoré dokážu nájsť najvhodnejšie riešenia pre našich klientov.

Interkultúrne kompetencie

Vďaka plynulej znalosti svetových jazykov pracujeme s klientmi a expertmi z rôznych krajín a kultúr. Navzájom sa rešpektujeme a obohacujeme svoje vnímanie sveta.

Zamestnanci

Naše služby sú súčtom kompetencií a úsilia našich ľudí a násobkom synergií medzi nimi. Harmonické prostredie a vzťahy na pracovisku sú preto našou najvyššou prioritou.

Geografické pokrytie

Približne polovicu našich služieb poskytujeme zahraničným zákazníkom (mimo Slovenska). Výborne poznáme aj niektoré menej tradičné krajiny ako Jordánsko, Turecko a Kirgizsko. Ak je to možné, snažíme sa prenášať poznatky a skúsenosti naprieč krajinami a kontinentmi.