Grantové poradenstvo

Dotácie často predstavujú významný zdroj financií, najmä pri nekomerčných činnostiach. Správne pripravená žiadosť o grant zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vám podarí dotáciu získať, a dáva istotu, že projekt bude možné bezproblémovo zrealizovať.

Náš prístup

Grantové poradenstvo zahŕňa celý komplex činností počnúc posúdením projektového zámeru, prípravou žiadosti o grant až po pomoc pri realizácii schváleného projektu.

Náš prístup je založený na objektívnom zhodnotení šancí na úspech a dôslednom spracovaní projektovej žiadosti. Na základe našich dlhoročných skúseností sme vytvorili vzdelávací program Príprava úspešnej žiadosti o grant.