Služby

Venujeme sa najmä oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálnym témam. Veríme, že neustále hľadanie riešení a optimálneho nastavenia systémov v školstve, na trhu práce či v sociálnom sektore vedie k vyššej kvalite života nás všetkých. Cieľom našej práce je preto zlepšovať fungovanie vecí verejných v prospech každého, s osobitným dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Kto sú naši zákazníci?

Našim klientom z verejného, súkromného aj neziskového sektora pomáhame prijímať strategické rozhodnutia na základe overených faktov a kvalitných analýz, pripravovať a realizovať zmysluplné projekty a hodnotiť ich výsledky a prínos pre cieľové skupiny.

Ako konzultanti a projektoví manažéri pracujeme nielen v rámci Európskej únie, ale často aj v tretích krajinách – najmä na Blízkom Východe, v Strednej Ázii, na Ukrajine a v Rusku, ako aj na Balkáne.

Od roku 2O16 je ERUDIO členom prestížnej siete organizácií zaoberajúcich sa sociálnym výskumom European Network for Social and Economic Research (ENSR). Vďaka tomu máme partnerskú firmu v každej európskej krajine a spoločný sekretariát v Bruseli.

Evaluácie

Hodnotenie programov a projektov

Vynikajúce znalosti evaluačných techník

Spoľahlivé zistenia a užitočné odporúčania

Štúdie, analýzy

Rôzne témy súvisiace s rozvojom ľudských zdrojov

Poznanie kontextu a precízna analýza

Kvalitné poznatky a závery

Grantové poradenstvo

Objektívne zhodnotenie šancí na úspech

Príprava žiadosti o grant

Pomoc pri realizácii schváleného projektu