Klienti

Medzi našich zákazníkov patria významné štátne inštitúcie, samosprávy, podnikateľské subjekty a neziskové organizácie na Slovensku a v zahraničí.

Klienti na Slovensku

Úrad vlády SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ministerstvo vnútra SR

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

Trenčiansky samosprávny kraj

Hlavné mesto SR Bratislava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Bratislavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj

Klienti v zahraničí

Európska komisia

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)

Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD (Nemecko)

Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association - DVV International (Nemecko)

Particip GmbH (Nemecko)

London School of Economics Enterprise Ltd. (Veľká Británia)

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Rozvojový program OSN (UNDP)

Nadácia EVZ - Stiftung EVZ (Nemecko)

ICON-INSTITUTE GmbH und Co KG Consulting Gruppe (Nemecko)

GOPA Consultants (Nemecko)

Panteia BV (Holandsko)

EUROPE Ltd. (Maďarsko)