Vypracovanie Stratégie rozvoja stredného odborného školstva Trenčianskeho kraja na roky 2O13 – 2O2O